logo

Mód údržby je zapnutý

Stránka je vo výstavbe a bude spojazdnená čoskoro. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

Stainless Master s.r.o.
zváranie, brúsenie a leštenie nereze
nerezové prvky pre bytovú architektúru
komponenty pre gastronómiu
a farmaceutický priemysel

Cesta osloboditeľov 31
977 03 Brezno

+421 911 330 286
info@stainlessmaster.sk

Stratené heslo